Obiecte decorative din sticla sablata

 Obiect decorativ din sticla sablata luminat
 Obiect din geam sablat luminat
 Obiect decorativ din sticla sablata
 Obiect decorativ din geam sablat
 Geam sablat luminat
 Sticla sablata luminata